Cvičenia

Zoznam cvičení v aplikácii Včielka.

Prehľad cvičení
Rané matematické predstavy
Počítanie do 5
Počítanie do 10
Počítanie do 20
Počítanie do 100
Násobenie a delenie
Geometria
Hry