Cvičenia

Zoznam cvičení v aplikácii Včielka.

Prehľad cvičení
Rané matematické predstavy
Počítanie do 5
Počítanie do 10
Počítanie do 20
Počítanie do 100
Násobenie a delenie
Násobenie dvomi
Násobenie tromi
Násobenie štyrmi
Násobenie piatimi
Násobenie jednotkou
Násobenie desiatimi
Prehlbovanie násobilky 2,3,4,5,1,10
Násobenie šiestimi
Násobenie siedmimi
Násobenie ôsmimi
Násobenie deviatimi
Násobenie - opakovanie všetkého
Delenie so zvyškom
Geometria
Hry