Cvičenia

Zoznam cvičení v aplikácii Včielka.

Prehľad cvičení
Rané matematické predstavy
Počítanie do 5
Počítanie do 10
Počítanie do 20
Počítanie do 100
Násobenie a delenie
Násobenie dvomi
Násobenie tromi
Násobenie štyrmi
Násobenie piatimi
Násobenie jednotkou
Násobenie desiatimi
Násobenie šiestimi
Násobenie siedmimi
Násobenie ôsmimi
Násobenie deviatimi
Geometria
Hry